26.04.2015 Prezydent Bronislaw Komorowski podczas wizyty w Czestochowie . foto:Wojciech Olkusnik/KPRP UWAGA!!! Zdj?cia pochodz?ce z oficjalnego serwisu fotograficznego Kancelarii Prezydenta RP mog? by? wykorzystywane jedynie w celu ilustrowania materia?ów dotycz?cych dzia?a? Prezydenta RP. Jakakolwiek ingerencja w integralno?? zdj?cia w tym kadrowanie czy obróbka graficzna jest niedozwolona. Wszelkie wykorzystywanie zdj?? pochodz?cych z oficjalnego serwisu fotograficznego Kancelarii Prezydenta RP w celach komercyjnych lub w materia?ach o charakterze politycznym jest zabronione. Publikacja lub kontekst wykorzystania zdj?cia nie mo?e narusza? dobrego imienia Rzeczpospolitej Polskiej, PrezydentaRP, Jego Rodziny i Kancelarii Prezydenta. Publikuj?cy zdj?cia zobowi?zuje si? do podpisania ich autora oraz ?ród?a ich pochodzenia.

26.04.2015 Prezydent Bronislaw Komorowski podczas wizyty w Czestochowie . foto:Wojciech Olkusnik/KPRP UWAGA!!! Zdjęcia pochodzące z oficjalnego serwisu fotograficznego Kancelarii Prezydenta RP mogą być wykorzystywane jedynie w celu ilustrowania materiałów dotyczących działań Prezydenta RP. Jakakolwiek ingerencja w integralność zdjęcia w tym kadrowanie czy obróbka graficzna jest niedozwolona. Wszelkie wykorzystywanie zdjęć pochodzących z oficjalnego serwisu fotograficznego Kancelarii Prezydenta RP w celach komercyjnych lub w materiałach o charakterze politycznym jest zabronione. Publikacja lub kontekst wykorzystania zdjęcia nie może naruszać dobrego imienia Rzeczpospolitej Polskiej, PrezydentaRP, Jego Rodziny i Kancelarii Prezydenta. Publikujący zdjęcia zobowiązuje się do podpisania ich autora oraz źródła ich pochodzenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Clicky