Ewakuacja podstawówki i gimnazjum w Dębowicy z udziałem OSP Nurzyna

Na początku roku szkolnego bardzo ważne jest spełnienie wymagań określonych w  § 17 rozporządzenia MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków który stanowi: „właściciel lub zarządca obiektu przeznaczonego dla ponad 50 osób będących jego stałymi użytkownikami, niezakwalifikowanego do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV (tzn. budynki mieszkalne), powinien co najmniej raz na 2 lata przeprowadzać praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji z całego obiektu”.

24 września 2015 roku przeprowadzono praktyczne ćwiczenia ewakuacji uczniów, nauczycieli i pracowników administracji z budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Dębowicy pod nadzorem strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Nurzynie.

W szkole podstawowej około 10:15 rozległ się alarm informujący o zagrożeniu. Uczniowie razem z nauczycielami bardzo sprawnie opuścili budynek szkoły. Druhowie z OSP Nurzyna po kilku chwilach przybywając na miejsce przystąpili do akcji. Podczas rutynowych działań okazało się, że jeden z uczniów nie zdążył opuścić szkoły. Po ewakuacji jednostka przystąpiła do ćwiczeń akcji gaśniczej.

O 11:15 rozległ się alarm w budynku gimnazjum. Tutaj również akacja przebiegła niezwykle sprawnie a strażacy z OSP Nurzyna wzorowo przeprowadzili akcję ratowniczo-gaśniczą.

Obecność strażaków była doskonałą okazją do spotkania z dziećmi i młodzieżą. Druhowie bardzo chętnie zaprezentowali dzieciom sprzęt bojowy odpowiadając jednocześnie na pytania najmłodszych. Na koniec wykonano pamiątkowe zdjęcia.

-Podczas tego typu ćwiczeń oceniana jest ewakuacja dokonana przez personel szkoły i jednocześnie przeprowadzone są ćwiczenia typowo bojowe dla jednostek ratowniczo-gaśniczych – powiedział druh Piotr Mączyński, który brał również czynny udział w ćwiczeniach.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Clicky