Droga Krzyżowa ulicami Nurzyny i Dębowicy

Dla chrześcijaństwa okres Wielkiego Postu jest wezwaniem do modlitwy, pokuty i postu, do wyrzeczenia się samego siebie tak od wewnątrz jak i na zewnątrz. Wielki Post jest również drogą, na którą jesteśmy wezwani by wejść ze stanowczością ufając planom Boga względem nas. Ten czas przypomina nam także o drodze jaką ukazał Pan Jezus swoim 40-dniowym postem na początku swej misji zbawczej. Każdy z nas niezależnie w jakim punkcie swej ziemskiej wędrówki się znajdzie, powinien nieustannie nawracać się do Boga. Takim mocnym bodźcem jest uczestnictwo w każdy piątek w Drodze Krzyżowej odmawianej w świątyniach oraz w Drogach Krzyżowych odmawianych na ulicach naszych miejscowości.

Inicjatywa zorganizowania takiego nabożeństwa ulicami Dębowicy i Nurzyny zrodziła się również w naszej wspólnocie. Dzięki akceptacji ks. proboszcza Mirosława Łubika i przychylności ks. Mariusza Koniecznego pod jego przewodnictwem odbyło się nabożeństwo Drogi Krzyżowej w dniu 13.03.16 (Niedziela). Opatrzność Boża zapewniła nam na ten czas piękną i słoneczną pogodę. To przyczyniło się do bardzo licznego (ok. 300 osób) i czynnego udziału mieszkańców tutejszej społeczności oraz mieszkańców Sulej, którzy ubogacili pięknym śpiewem to nabożeństwo. Rozważania Męki Pańskiej było dla nas chwilą chwilą zadumy nad swoim życiem. Ten Krzyż, który był niesiony na ramionach wszystkich uczestników, od najmłodszych do najstarszych, często z trudem poruszających się, jest kluczem do poznania całej prawdy jaką głosił Chrystus.

Nad bezpieczeństwem uczestników Drogi Krzyżowej czuwali druhowie OSP Nurzyna. Oprawą medialną zajął się druh P. Mączyński a wyniki jego zaangażowania możemy zobaczyć w formie niżej zamieszczonych zdjęć.

Myśl zorganizowania Drogi Krzyżowej zrodziła się podczas Mszy Świętej, “Duch Boży działa jak chce i kiedy chce”.

Opracował:
Grochowski Leszek

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Clicky