ODZNACZENIA, ODZNAKI I MEDALE STRAŻACKIE

Odznaczenie: GODNOŚĆ CZŁONKA HONOROWEGO ZWIĄZKU OSP
OGODNOŚĆ CZŁONKA HONOROWEGO ZWIĄZKU OSP, Nurzyna
Odznaczenie Godność Członka Honorowego nosi się na prawej piersi, 6,5 cm nad prawą górną kieszenią munduru.
∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴Złoty Znak Związku OSP
Znak Związku OSP, Nurzyna
Złoty Znak Związku OSP zawiesza się na szyi, podkładając pod kołnierz koszuli, tak aby górne ramię krzyża sięgało węzła krawatu.
∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴

Brązowy, Srebrny i Złoty medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”
Złoty medal Za Zasługi dla Pożarnictwa
Powyższe medale „Za Zasługi dla Pożarnictwa” nosi się na lewej piersi, na wstążkach, 5,5 cm nad lewą górną kieszenią munduru.
∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴

Odznaka „Strażak Wzorowy”
Strażak Wzorowy OSP, Nurzyna
Odznakę Strażaka Wzorowego nosi się po środku lewej górnej kieszeni munduru.
∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴

Odznaki Młodzieżowej Drużyny OSP
Odznaki Młodzieżowej Drużyny OSP, Nurzyna

∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴

Odznaka „Za Zasługi we Współzawodnictwie Przeciwpożarowym”
Za Zasługi we Współzawodnictwie Przeciwpożarowym, Nurzyna
Odznakę Za Zasługi we Współzawodnictwie Przeciwpożarowym nosi się na prawej piersi, 4,5cm nad prawą górną kieszenią munduru.
∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴

Odznaka „Za Wysługę Lat”
Za Wysługę Lat OSP, Nurzyna
Odznakę „Za Wysługę Lat” nosi się jedną aktualną.

Uchwałą ZG ZOSP RP nr 96 z dnia 27 października 2000 r. wprowadzono: „Regulamin umundurowania”, „Regulamin sztandarów”, „Regulamin nadawania odznak i wyróżnień” oraz „Ceremoniał”.


ZASADY NOSZENIA ODZNAK, ODZNACZEŃ i MEDALI, Nurzyna
1. ZASADY NOSZENIA ODZNAK, ODZNACZEŃ I MEDALI:
– Złoty Znak Związku umieszczony powinien być na wstędze pod kołnierzem koszuli, tak aby byt widoczny 1 cm poniżej węzła krawata, a nie wpięty do munduru. Odznaka „Strażak Wzorowy” powinna być wpięta bezpośrednio na środku górnej prawej kieszeni munduru, między klapą a wszyciem dolnym kieszeni.

– Odznaka „Za wysługę lat” ma być noszona pośrodku prawej strony klapy górnej kieszeni munduru, między guzikiem a krajem klapy patrząc z przodu.

– Odznaczenia (ordery, krzyże zasługi) odznaki (np. medale za zasługi dla pożarnictwa) itp. powinny być przypięte 5,5 cm ponad górną krawędzią klapy lewej kieszeni munduru, stosując zasadę symetrii, nosząc tylko klasę najwyższą dla danego odznaczenia lub odznaki.

– Baretki odznaczeń i odznak powinny być wszyte bezpośrednio przy krawędzi lewej klapy kieszeni górnej munduru, stosując zasadę symetrii i nosząc baretki tylko najwyższej klasy odznaczenia lub odznaki,

– Na klapach i pagonach mundurów oraz koszul należy nosić tylko emblematy związkowe i to prawidłowo wszyte oraz rozmieszczone, nie nosić dodatkowo emblematów PSP i innych.

– Do czapek rogatywek nie powinny być przypięte orzełki PSR Wojska Polskiego, Służby Więziennej itp. Nie należy nosić przy czapkach rogatywkach złotych galonów, pasków białych, srebrnych, metalowych pasków lub złotych okuć. Czapki rogatywki powinny odpowiadać dystynkcjom noszonym na kołnierzach umundurowania lub przy klapie lewej kieszeni munduru lub białej koszuli. Wyeliminowane powinny być z umundurowania strażaków ochotników sznury oraz czapki PSR.
II. REGULAMIN UMUNDUROWANIA:
– Sznur galowy musi być przypięty do guzika pod pagonem munduru, przy wszyciu rękawa po prawej stronie i do pierwszego górnego guzika zapięcia munduru, a nie pod pagon do guzika przy szyi (nagminne zjawisko), natomiast przy koszuli letniej sznur galowy powinien być przypięty do guzika pod pagonem prawym, przy wszyciu rękawa, a warkocz z pomponem do guzika pod klapą kieszeni prawej. Sznura galowego do munduru nie używać np.: w czasie narad, odpraw, pełnienia służby porządkowej, zawodów, manewrów itp.

– Członkowie pocztu sztandarowego powinni występować tylko w ubiorze galowym z jedną szarfą związkową włożoną pod pagon prawy munduru, a następnie prowadzoną skośnie na lewe biodro.

– Odznaczenie lub odznakę na sztandar wpinać do specjalnego uchwytu (kolucha), który wkręca się w drzewce na wysokości górnej krawędzi płata sztandaru, tak aby podczas prezentacji sztandaru wstęga z odznaczeniami lub odznaką znajdowała się przy płacie ze Znakiem Związku. Odznaka na sztandarze powinna być wszyta pod kokardą wstęgi, a nie wpinana za pomocą szpilki i to byle gdzie.

– Karabińczyk, za pomocą którego wpina się odznakę, powinien być przed uroczystością poddany próbie, aby z lekkością można było go wpiąć, dekorując sztandar.

– Dowódca prowadzący uroczystość, inni dowódcy pododdziałów, strażacy na uroczystościach z udziałem sztandarów i wręczeniem odznaczeń lub odznak, występują wyłącznie w umundurowaniu galowym, a nie koszulach letnich. Aby zachować pozory jednolitości umundurowania, należy tak formować szyk, aby strażacy mający stare wzory umundurowania, buty cywilne (chociaż to niedopuszczalne) stali obok siebie, wewnątrz kolumny, w drugim szeregu.

– Do munduru wyjściowego nie należy nosić krawatów cywilnych lub kolorowych koszul. Skarpety powinny być czarne, jednolite, bez wzorów. Nie należy również zakładać pasa skórzanego głównego, koalicyjek do półbutów.

– Na uroczystościach w OSR gdzie dowódcy ubrani są w umundurowanie związkowe, meldunki składa się przedstawicielowi władzy statutowej Związku, a nie PSR. Niedopuszczalne jest używanie części umundurowania związkowego w połączeniu z ubraniem cywilnym.
III. OPRAWA MUZYCZNA
– Hymn państwowy lub związkowy powinna wykonywać orkiestra dęta OSP, a nie orkiestra taneczna lub kapela itp. W uroczystościach udział powinny brać tylko te orkiestry, które posiadają co najmniej dostateczną umiejętność odegrania hymnu państwowego, związkowego oraz kilku marszy (czysto, równo, z rytmem itp.). Orkiestra dęta OSP na uroczystościach ma występować w umundurowaniu związkowym, łącznie z kapelmistrzem. Członkowie orkiestr w czasie, kiedy nie grają (np. kazanie podczas mszy polowej) nie mogą opuszczać szyku, rozmawiać, kucać, siadać na ziemi itp., są bowiem takimi samymi strażakami, jak pozostali uczestnicy uroczystości.

– Przed wpięciem flagi w linkę masztu i rozpoczęciem wciągania nie należy wcześniej grać hymnu państwowego lub związkowego, należy to czynić równocześnie.
IV. WRĘCZANIE WYRÓŻNIEŃ:
– Na uroczystościach w pierwszej kolejności należy wręczać odznaczenia i odznaki, a później przekazywać samochody pożarnicze lub oddawać remizy.

– Odznaki: „Strażak Wzorowy” lub „Za wysługę lat” nie wręczać do ręki, tylko w komplecie (tarcza i wkład wysługi) z dodatkowym czarnym paskiem wpinać do guzika prawej kieszeni kurtki, nie stosując czerwonych lub granatowych postrzępionych tasiemek i samych wkładów za wysługę lat.

– Strażacy występując do dekoracji nie mogą być ubrani w koszule letnie odznaczenie lub odznaka wymaga poszanowania, trzeba obowiązkowo występować w umundurowaniu galowym. Sztandarowi przy noszeniu sztandarów na ramieniu trzymają drzewce w wyprostowanej prawej ręce i maszerują wyprostowani, tak aby płat sztandaru był widoczny.
V. USTAWIENIE SZYKÓW:
– Stojąc w szyku nie należy rozmawiać, komentować pomyłek prowadzących i śmiać się z tego.

– Przy uformowaniu jednostki do uroczystości należy stosować zasadę, że na prawym skrzydle patrząc do trybuny honorowej zajmują w kolejności miejsca: orkiestra, dowódca pododdziału honorowego, poczet flagowy, poczet sztandarowy, pododdział honorowy, pozostałe OSP tworzące plutony lub kompanie itd. od prawej do lewej strony, a nie odwrotnie.

– Prawidłowe noszenie umundurowania i przestrzeganie zasad obowiązujących regulaminów wpłynie dodatnio na wizerunek strażaka. Szczególną rolę w dopilnowaniu, aby strażacy „nosili się prawidłowo” mogą odgrywać komendanci gminni i naczelnicy OSR którzy przygotowując uroczystości, organizując zbiórki, prowadząc szkolenia i ćwiczenia powinni zwracać uwagę i egzekwować od podwładnych regulaminowego umundurowania i właściwego noszenia odznak.
3 thoughts on “ODZNACZENIA, ODZNAKI I MEDALE STRAŻACKIE”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Clicky